Read file with Node.JS

אחד היישומים הנפוצים של Node הוא להיות File Server. זה אומר שהוא מאפשר לעבוד מול קבצים בפורמטים שונים. במאמר זה אסביר ואדגים כיצד ניתן לקרוא מקובץ טקסט בצורה אסינכרונית כמובן.

 

מאמרים נוספים

Read files with Node.JS

Read file with Node.JS אחד היישומים הנפוצים של Node הוא להיות File Server. זה אומר שהוא מאפשר לעבוד מול קבצים בפורמטים שונים. במאמר זה אסביר

המשיכו קריאה »