Running Type Script Code

cnלהרבה מפתחים לא ברור בדיוק מה זה Type Script. האם זה Java Script? כיצד אני כותב TS? ומריץ אותו?

במאמר זה אציג את כל התהליך של כתיבת קוד ב Type Script והרצה שלו

 

מאמרים נוספים